Hvornår kan jeg få hjemmehjælp?

Det at få hjemmehjælp kan variere afhængigt af land, region eller kommune, da det er reguleret af lovgivning og politikker, der kan være forskellige fra sted til sted. Generelt er hjemmehjælp typisk tilgængelig for personer, der på grund af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer har svært ved at klare sig selv i hjemmet. Målet med hjemmehjælp er at støtte og opretholde den enkeltes livskvalitet og selvstændighed i eget hjem.

Du kan visiteres til hjælp som en midlertidig støtte i forbindelse med forbigående udfordringer og sygeforløb, eller som en varig støtte i hverdagen for at understøtte det fortsatte liv i eget hjem.

 

Hvilke krav er der til at blive visiteret til hjemmehjælp?

For at du kan blive visiteret til at modtage hjemmehjælp, er der nogle kriterier som skal være opfyldt:

  • Hvis du kan tage vare på dig selv og har ubetydelige begrænsninger, kan du ikke tilbydes hjemmehjælp.  Det betyder, at du kan have småskavanker, men at du alligevel kan tage vare på dig selv ved fx at dele opgaverne eller klare dem over længere tid.
     
  • Hvis du har lette begrænsninger, kan du tilbydes let støtte og vejledning til personlig pleje samt hjælp til specifikke opgaver. Det betyder, at du kan være begrænset i at klare nogle af opgaverne i din personlige pleje. Du kan tilbydes støtte, vejledning eller træning for derved at kunne blive selvhjulpen.
     
  • Hvis du har moderate begrænsninger, kan du tilbydes hjælp til personlig pleje samt støtte til selv at udføre specifikke opgaver. Det betyder, at du kan være begrænset i at klare flere af opgaverne i den personlige pleje. Du kan tilbydes hjælp til nogle af opgaverne og evt. træning eller vejledning til selv at kunne klare andre opgaver.
     
  • Hvis du har svære eller totale begrænsninger, tilbydes du hjælp til personlig pleje. Det betyder, at du har svært ved eller er ude af stand til at klare den personlige pleje. Du kan derfor tilbydes hjælp.

 

Hvordan bliver man visiteret til hjemmehjælp?

Du kan ansøge om hjemmehjælp digitalt eller ved at kontakte Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg.

Den digitale selvbetjening finder du her: Klik her

Kontaktinformationer til Myndighedsafdelingen kan du se her:

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdelingen
Myndighedsafdelingen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 17 58

Forventninger til dig

Hvilke forventninger har hjemmeplejen til dig og dit hjem

Forventninger til hjemmeplejen

Hvilke forventninger kan du have til hjemmeplejen og hjemmeplejeren?