Ringkøbing-Lem Hjemmepleje

Nørredige 28, 6950 Ringkøbing

Enhedsleder Ringkøbing-Lem Hjemmepleje
Birgit Wang Nielsen. Telefon 99 74 23 00 

  • Hjemmesygeplejen telefon 99 74 23 10. Træffes mellem kl. 07.30 - 09.00 og kl. 11.00 - 12.30 (Tryk 7 ved akut behov for sygepleje uden for telefontiden)
  • Hjemmeplejen telefon 99 74 23 03 (land) eller 99 74 22 64 (by). Træffes mellem kl. 07.30 - 09.00 og kl. 11.00 - 12.30

Hvem kan kontakte hjemmeplejen direkte?

Når du allerede er visiteret til enten personlig pleje eller til praktisk hjælp, kan du kontakte de enkelte enheder.

Hvis du ikke er vistiteret til at modtage hjælp fra hjemmeplejen, kan du kontakte visitationen i Sundhed og Omsorg kl. 8-9 hverdage på telefon: 99 74 17 58.