Ringkøbing-Lem Hjemmepleje

Nørredige 28, 6950 Ringkøbing

Enhedsleder Ringkøbing-Lem Hjemmepleje
Birgit Wang Nielsen. Telefon 99 74 23 00 træffes på hverdage mellem kl. 07.30 - 15.30

  • Hjemmesygeplejen telefon 99 74 23 10 træffes på hverdage mellem kl. 07.30 - 08.00 og 13.00 - 13.30
  • Hjemmeplejen telefon 99 74 23 03 eller 99 74 22 64 træffes på hverdage mellem kl 07.00 - 14.00

Hvem kan kontakte hjemmeplejen direkte?

Når du allerede er visiteret til enten personlig pleje eller til praktisk hjælp, kan du kontakte de enkelte enheder.

Hvis du ikke er vistiteret til at modtage hjælp fra hjemmeplejen, kan du kontakte visitationen i Sundhed og Omsorg kl. 8-9 hverdage på telefon: 99 74 17 58.