Hjemmesygepleje

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed og yde sygepleje og behandling til alle borgere, der har behov for det. Der ydes sygepleje til borgere i alle aldre i tilfælde af akut og kronisk sygdom. Hjemmesygeplejersken samarbejder med egen læge, speciallæge og sygehuset om behandlingen.

Sygepleje ud fra en faglig vurdering

Henvendelse sker som udgangspunkt via egen læge, speciallæge eller sygehus, der kontakter hjemmesygeplejersken eller Myndighedsafdelingen i Sundhed Omsorg. Har du behov for sygepleje, visiteres du af hjemmesygeplejersken, og sammen aftaler I hvilken hjælp, hvor og hvor ofte. Få mere at vide via dette link: Hjemmesygepleje i Ringkøbing Skjern Kommune

Sygeplejeklinikker

Pleje og behandling ydes i mange tilfælde bedst på sygeplejeklinikkerne. Her kan du få en aftalt tid, de fysiske rammer er optimale, de relevante produkter til fx sårpleje er tilgængelige, og du møder gennemgående den samme sygeplejerske.

Sygeplejeklinikkerne findes her:

  • Seniorgården i Tarm, Torvegade 20, 6880 Tarm
  • Skjern Hjemmepleje, Bredgade 47, 1. sal, 6900 Skjern
  • Ældrecentret Centerparken, Centerparken 2, 6920 Videbæk
  • Sundhedshuset Ringkøbing, Nørredige 28, 6950 Ringkøbing
  • Hjemmeplejen i Hvide Sande, Numitvej 8, 6960 Hvide Sande

Ferieophold i Ringkøbing Skjern Kommune - personlig pleje

Skal du på ferie i Ringkøbing Skjern Kommune, er du berettiget til at modtage sygepleje, hvis du i forvejen er visiteret til denne hjælp i din hjemkommune.

Vælg dit emne i listerne herunder og læs mere om Hjemmesygepleje.