Ældretilsynet

Ældretilsynet hjælper kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed, og er et uvildigt tilsyn, der bidrager til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

  • personlig og praktisk hjælp og madservice
  • rehabiliteringsforløb
  • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
  • socialpædagogisk bistand
  • genoptræning og vedligeholdelsestræning

Styrelsen fører årligt tilsyn med 10% af alle relevante enheder i ældreområdet. Enhederne vælges på baggrund af en risikovurdering og stikprøver.

Tilsynsrapporter

Herunder kan du se de rapporter, vi har modtaget i Ringkøbing-Skjern kommune. Rapporterne slettes efter 3 år, derfor er det kun de nyeste rapporter som ses her.

Ældretilsynets tilsynsrapport - Tim hjemmepleje 2023

Ældretilsynets tilsynsrapport - Holmsland hjemmepleje 2023

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdelingen
Myndighedsafdelingen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 17 58