Logo
Logo Ringkøbing Skjern Kommune

Velkommen i Hjemmeplejen

Hjemmeplejen i Ringkøbing Skjern kommune

Hvis du bliver syg, alvorligt svækket fysisk eller psykisk og har behov for personlig pleje, praktisk hjælp eller bistand har kommunen forskellige tilbud til dig. Vi tager altid udgangspunkt i målet om, at du kan komme til at klare dig selv igen, eller at din tilværelse bliver lettet, så du får en bedre livskvalitet.

Hjælp ud fra en faglig vurdering

Ved henvendelse om hjemmehjælp tager vi udgangspunkt i dig og dine forhold. Som hovedregel besøges du af en visitator, og sammen finder I ud af, hvad du har brug for. Du får altid en skriftlig afgørelse.