Jeg vil gerne have hjemmehjælp, hvad skal jeg gøre nu?

Hvis du mener at du har ret til at modtage hjemmehjælp, men endnu ikke er visiteret til at modtage plejen, så er dit første skridt på vejen, at søge om at blive visiteret til hjemmepleje. 

Du kan enten benytte selvbetjening inde på borger.dk, eller du kan kontakte Myndighedsafdelingen som står for selve visiteringen til hjemmeplejen. Myndighedsafdelingen kan træffes på alle hverdage mellem kl. 8 og kl. 9.

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdelingen
Myndighedsafdelingen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 17 58

Jeg er visiteret til hjemmepleje

Når du er blevet visiteret til den kommunale hjemmepleje, så begynder samarbejdet automatisk. For at hjemmeplejen bliver en god oplevelse for alle parter, så er det altid en god ide at opstille nogle spilleregler som alle parter bør spille efter.  Derfor er der opstillet hvilke forventninger hjemmeplejen har til dig og dit hjem, ligesom der også er opstillet hvilke forventninger du kan have til hjemmeplejen.

Vi er klar over at hjemmeplejeren er gæst i dit hjem, men er du klar over at dit hjem nu er blevet til en arbejdsplads for hjemmeplejeren - med alt hvad der til hører af regler og regulativer for arbejdspladser?

Forventninger til dig

Hvilke forventninger har hjemmeplejen til dig og dit hjem?

Forventninger til hjemmeplejen

Hvilke forventninger kan du have til hjemmeplejen og hjemmeplejeren?

Tilsyn med hjemmeplejen

Hvordan hjælper Ældretilsynet kommunen med at sikrer, at du får den bedste hjemmepleje?