Hvilke krav er der til mig som modtager af hjemmehjælp?

For at opnå tilfredsstillende hjemmehjælp er der behov for at samarbejdet mellem borgeren og hjemmehjælperen er respektfyldt, ærligt, og stabilt. Det betyder at der er forventninger til borgeren og borgerens hjem, i forhold til samarbejde og arbejdsmiljø.

Med afsæt i ønsket om et godt samarbejder forudsættes det:

 • at du oplyser om ændrede forhold, som kan have betydning for den skriftlige afgørelse.
 • at hjælperen har tavshedspligt om dine og andres forhold
 • at du er hjemme på det aftalte tidspunkt eller har sendt afbud så tidligt som muligt, hvis du ønsker at aflyse en aftale
 • at du oplyser ferieophold i anden kommune senest 1 uge i forvejen, således den personlige hjælp kan aftales med denne kommune
 • at der ikke gives gaver og penge til hjælperne, da de ikke må modtage dem
 • at du – hvis du har husdyr – er opmærksom på, at disse ikke er til gene for at den bevilgede hjælp kan udføres

Og der forudsættes at du, som borger, nu er klar over at dit hjem også er blevet til hjemmehjælperens arbejdsplads. Det betyder:

 • at hjælperen bliver modtaget med hjælpsomhed og imødekommenhed af dig og dine pårørende
 • at du taler åbent og ærligt med din hjælper eller sygeplejerske om eventuel utilfredshed eller uoverensstemmelser
 • at du kan få en anden hjælper, hvis samarbejdet ikke fungerer hensigtsmæssigt

Lige så vigtigt er det også:

 • at vurdere hjemmets indretning med henblik på ommøblering og fjernelse af gulvtæpper
 • at vurdere behovet for hjælpemidler og/eller boligændringer
 • at instruere i brugen af eventuelle hjælpemidler og arbejdsstillinger
 • at private tilkørselsveje er fremkommelige
 • at du sørger for, at sne er ryddet fra fortov til indgangsdør
 • at der er udvendig lys ved indgangsdøren i de mørke timer

Kontakt hjemmeplejen

Er du i tvivl om noget i forbindelse med hjemmehjælp, er du velkommen til at kontakte din leverandør/hjemmeplejeenhed. Det kan være i forhold til ændring af tider, afbud med mere.

Klik på logoet herunder og gå til kontakt-siden.

Kontakt din lokale hjemmepleje

Alterntivt kan du kontakte Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg.

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdelingen
Myndighedsafdelingen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 17 58