Hvad kan jeg forvente at få hjælp til?

Hjemmehjælpen har mulighed for at hjælpe dig med en række personlige gøremål, men det er afhængigt af hvilken type hjælp du bliver visiteret til. Nogle af tingene kan blandt andet være:

Morgentoilette, Aftentoilette, Toiletbesøg, Forflytning/lejring, Bad, Af- og påklædning, Ernæring, Søvn og hvile, og Andre omsorgsopgaver.

Som udgangspunkt tilbudes du personlig pleje alle ugens dage. Enkelte tilbud som eksempelvis et bad tilbydes dog primært i hverdagene. Præcis hvad det er du kan få hjælp til, kan du finde ud af i samarbejde med din visitator / kontaktperson i Myndighedsafdelingen.

Generelle forventninger til Hjemmehjælpen

Når du modtager hjælp til personlig pleje, er der visse forventninger, du kan have, som vil sikre en smidig og effektiv hjælpeproces:

 • Akut hjælp: Hvis du har akut behov for hjælp, vil du få den nødvendige bistand med det samme.
 • Vurdering af hjælpebehov: Hvis dit hjælpebehov ikke er akut, vil vi vurdere din situation senest 3 hverdage efter, du har henvendt dig.
 • Opstart af hjælp: Når din hjælp er visiteret, og leverandøren er valgt, vil vi iværksætte hjælpen senest 3 hverdage efter.
 • Punktlig hjælp: Vi vil bestræbe os på at levere hjælp til den aftalte tid, og hvis der er ændringer i besøgstidspunktet, vil du blive informeret hurtigst muligt.
 • Kontinuitet i hjælpere: Selvom du vil møde forskellige hjælpere, vil vi stræbe efter at minimere antallet for at sikre en mere stabil oplevelse.
 • Ens retningslinjer: Alle hjælpere arbejder efter de samme retningslinjer for at sikre en ensartet hjælp.
 • Erstatningsbesøg ved aflysning: I særlige tilfælde kan der tilbydes erstatningsbesøg, hvis du er nødt til at aflyse.
 • Hjemmebesøg kun i din tilstedeværelse: Hjælperen vil kun arbejde i dit hjem, når du er til stede.
 • Identifikation og påklædning: Hjælperen vil altid bære uniform og navneskilt for let identifikation.
 • Revurdering af behov: Vi vil regelmæssigt revurdere dit behov for hjælp i samarbejde med dig.
 • Overvågning af funktionsniveau: Hjælperen vil være opmærksom på eventuelle ændringer i dit funktionsniveau og informere visitatoren om dette.
 • Erstatning for skader: Hvis der skulle opstå skader på ejendele i dit hjem i forbindelse med hjælpen, vil der blive ydet erstatning i overensstemmelse med almindelige forsikringsbetingelser.
 • Kontaktperson i Myndighedsafdelingen: Du vil blive tildelt en kontaktperson i Myndighedsafdelingen, som du kan henvende dig til ved behov.

Disse forventninger er med til at sikre, at du modtager den bedst mulige hjælp til personlig pleje, der er tilpasset dine individuelle behov og situation.

Det er muligt midlertidigt og efter aftale med din hjemmehjælper at udveksle en planlagt opgave med en anden opgave. Dette kan gøres uden behov for at udarbejde en ny skriftlig afgørelse om hjælp; i stedet bliver der lavet en notat i omsorgssystemets journal. Hvis du har ønske om kontinuerligt at skifte en opgave ud, vil den tildelte hjælp blive revurderet, og der vil blive lavet en ny skriftlig afgørelse.

Der er også muligheden for at bytte til en omsorgsopgave, såsom gåture, småærender og hyggelige samtaler eller lignende.

Dette lægger hjemmehjælpen vægt på

Hjemmehjælpen har fokus på følgende:

Skabe tryghed og trivsel:
Vores primære mål er at sikre, at den hjælp, vi yder, skaber trygge og trivselsfulde forhold for dig. Vi tilpasser hjælpen efter dine individuelle behov og vigtigheden af forskellige opgaver for dig. Derfor kan hjælpen variere fra hjem til hjem og fra dag til dag. Dit hjem og din livsstil udgør fundamentet for den hjælp, vores personale tilbyder.

Fremme selvstændighed:
Vi ønsker at styrke dine muligheder for at tage vare på dig selv så længe som muligt. Dette betyder, at vi opmuntrer dig til at udføre de opgaver, du selv kan klare, gerne i samarbejde med dine pårørende. Ved at understøtte din selvstændighed hjælper vi dig med at bevare en følelse af kontrol over dit eget liv.

Skabe et godt og tillidsfuldt samarbejde:
Vi værdsætter et tæt og tillidsfuldt samarbejde med dig og dine pårørende. Vi lytter til dine ønsker og behov og stræber efter at sikre, at vores hjælp imødekommer dine forventninger. Vi ønsker at skabe en positiv relation, hvor du føler dig tryg og respekteret.

Samlet set sigter vores hjemmehjælp mod at skabe en positiv og støttende oplevelse for dig, hvor vi arbejder i sammen med dig og dine pårørende for at opnå de bedst mulige resultater.

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdelingen
Myndighedsafdelingen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 17 58