Hjemmesygepleje

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed og yde sygepleje og behandling til alle borgere, der har behov for det. Der ydes sygepleje til borgere i alle aldre i tilfælde af akut og kronisk sygdom. Hjemmesygeplejersken samarbejder med egen læge, speciallæge og sygehuset om behandlingen.

Sygepleje ud fra en faglig vurdering
Henvendelse sker som udgangspunkt via egen læge, speciallæge eller sygehus, der kontakter hjemmesygeplejersken eller Myndighedsafdelingen i Sundhed Omsorg. Har du behov for sygepleje, visiteres du af hjemmesygeplejersken, og sammen aftaler I hvilken hjælp, hvor og hvor ofte. Få mere at vide via dette link: Hjemmesygepleje i Ringkøbing Skjern Kommune

Sygeplejeklinikker
Pleje og behandling ydes i mange tilfælde bedst på sygeplejeklinikkerne. Her kan du få en aftalt tid, de fysiske rammer er optimale, de relevante produkter til fx sårpleje er tilgængelige, og du møder gennemgående den samme sygeplejerske.

Sygeplejeklinikkerne findes her:
- Seniorgården i Tarm, Torvegade 20, 6880 Tarm
- Skjern Hjemmepleje, Bredgade 47, 1. sal, 6900 Skjern
- Ældrecentret Centerparken, Centerparken 2, 6920 Videbæk
- Sundhedshuset Ringkøbing, Nørredige 28, 6950 Ringkøbing
- Hjemmeplejen i Hvide Sande, Numitvej 8, 6960 Hvide Sande

Ferieophold i Ringkøbing Skjern Kommune - personlig pleje
Skal du på ferie i Ringkøbing Skjern Kommune, er du berettiget til at modtage sygepleje, hvis du i forvejen er visiteret til denne hjælp i din hjemkommune.
Læs mere i folderen om ferieophold i Ringkøbing-Skjern Kommune via dette link

Vælg dit emne i listerne herunder og læs mere om Hjemmesygepleje.

 • at forebygge sygdom, fremme sundhed og yde sygepleje og behandling til alle borgere, der har behov for det
 • at yde sygepleje til alle borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom

Henvendelse sker som udgangspunkt via egen læge, speciallæge eller sygehus, der kontakter Myndighedsafdelingen eller hjemmesygeplejersken. 

 • En udredende samtale om behov for sygepleje
 • Lægeordinerede undersøgelser og behandling
 • Pleje og omsorg
 • Vejledning om sygdom og sundhed
 • Forebyggelse af sygdom
 • Oplæring i at varetage opgaver selv 

Hjemmesygepleje er gratis for borgeren.

Borgeren skal dog selv afholde udgifter til:

 • Medicin og medicinæsker/dosisdispensering
 • Hudplejeprodukter og salver
 • Afføringsmidler
 • Urinkolbe og bækken
 • Skumklude, spisestykker, liggeunderlag 

Hjemmesygepleje kan ydes døgnet rundt - alle ugens dage, efter behov.

Når hjemmesygeplejen er bestilt, kontakter sygeplejersken borgeren for at aftale tid og sted for første besøg.

Borgeren får udleveret telefonnummer til hjemmesygeplejen (døgntelefon). 

På klinik eller i eget hjem afhængig af borgerens tilstand og ydelsens art.

Klinikker findes følgende steder:

 • Ved hjemmeplejen i Hvide Sande Numitvej 8, 6960 Hvide Sande
 • På Sundhedshuset Ringkøbing Nørredige 28, 6950 Ringkøbing
 • På Ældrecentret Centerparken Centerparken 2, 6920 Videbæk
 • Ved Skjern Hjemmepleje Bredgade 49, 1. sal, 6900 Skjern
 • På Seniorgården i Tarm Torvegade 20, 6880 Tarm

En evt. klage kan enten rettes mundtligt eller skriftligt til:

Ringkøbing Skjern Kommune
Sundhed og Omsorg - Myndighedsafdelingen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing
Telefon 99 74 12 34

Myndighedsafdelingen og hjemmesygeplejersken i Sundhed og Omsorg visiterer til hjemmesygepleje i henhold til Sundhedslovens §§ 138 og 139.